Family Service Thames Valley jest agencją niedochodową (non-profit), służącą mieszkańcom miasta London, oraz regionom Middlesex, Elgin i Oxford. FSTV zmierza do umocnienia jednostek, związków partnerskich, małżeństw, rodzin a także organizacji. Celem FSTV jest zmniejszenie barier kulturowych, językowych, etnicznych, i tych związanych z rodzajem płci, wiekiem i wysokoscią dochodu finansowego.

Poradnictwo Społeczne (Community Counselling) wspomaga jednostki, pary i rodziny w pokonywaniu codziennych sytuacji stresowych, radzeniu sobie z uczuciami utraty, żaloby, problemami w relacjach międzyludzkich, uzależnieniami, a także skutkami urazów (traumy) i molestowania.

Poradnictwo Kredytowe (Credit Counselling) udziela porad w sprawach gospodarowania finansami, sposobów posługiwania się kredytami, a także rozwiązań w kłopotach związanych z zadłużeniem finansowym.

FSEAP Thames Valley, poprzez programy oparte na wzajemnej współpracy (Programy Organizacyjne i Opieki nad Pracownikiem – Organizational and Employee Care Programs), podnosi zadowolenie a tym samym i produktywność pracowników. Poradnictwo jest też dostępne dla pracowników którzy doświadczają stresów w pracy, lub mają problemy emocjonalne, psychologiczne, finansowe, w relacjach międzyludzkich.

Program Integracji Społecznej (Community Integration Program) wspiera dzieci i dorosłych borykających się z niepełnosprawnością rozwojową własną lub kogoś bliskiego w rodzinie. Zapewniamy ekspertyzę w sprawie dostępnych w środowisku świadczeń, pomagamy w planowaniu oraz jako rzecznicy wspieramy zainteresowanych w poszukiwaniu odpowiedniej pomocy.

Program Praktyki Klinicznej (Clinical Internship Program) daje możliwości doskonalenia zawodowego dla terapeutów z tytułem Magistra w dziedzinie poradnictwa i terapii indywidualnej, partnerskiej, oraz rodzinnej.

mindyourmind jest wielokrotnie nagradzanym portalem internetowym stworzonym przez młodzież dla młodzieży, który zawiera informacje i narzędzia do radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi, oraz problemami zdrowia psychicznego.

www.mindyourmind.ca

Zapewniamy poradnictwo w języku francuskim, polskim, hiszpańskim, arabskim. Porady w innych językach dostępne są poprzez tłumaczy. Nasze ceny są dostosowane do możliwości klienta.

Prosimy dzwonić na numer 519-433-0183. Skierowania nie są wymagane.